Curriculum Vitae

Ioan Sorincău

comuna Moşniţa Nouă
sat Moşniţa Nouă nr. 32,
cod poştal 307285
e-mail: sorincau@sorin-tm.ro
site: www.sorin-tm.ro
Mobil: 0040.725.774627

Experienţă profesională

1973–1979 Întreprinderea de Aparate Electrice de Măsurat Timişoara
Şef formaţie
La formaţiile pe care le-am condus producţia a crescut cu circa 50%.1979–1980 Rafinăria Banias – Republica Syria
Specialist asistenţă tehnică
Am asigurat asistenţa tehnică de specialitate pentru circa 2000 de aparate de măsurat fabricate de Întreprinderea de Aparate de Măsurat din Timişoara, dar şi de alte întreprinderi româneşti şi străine – Foxboro, Ganz, Olivetti, IEMI, AEG, Siemens.
Am specializat patru echipe a câte trei specialişti sirieni în repararea, etaloanarea şi verificarea metrologică a aparaturi de măsurat electrice.1980–1985 Întreprinderea de Aparate Electrice de Măsurat Timişoara
Adjunct şef atelier şi şef atelier aparate electrice de măsurat
Am avut în subordine 230 de angajaţi, din care 7 ingineri şi cinci maiştri.
Producţia anuală a atelierului era de circa 7,5 milioane de mărci, adică circa 3,25 milioane euro.
Am introdus în fabricaţie peste 15 tipuri de aparate electrice de măsurat
Am realizat un număr de 7 inovaţii.1985–1986 Întreprinderea de aparate electrice de măsurat Timişoara
Adjunct şef de secţie
Am avut în subordine 1.150 de angajaţi, din care 100 personal TESA (35 ingineri şi 16 maiştri, 6 contabili, 31 pregătitori, 8 pontatori, 4 femei de serviciu).
Producţia anuală a atelierului era de circa 33 milioane de mărci.
Secţia pe care am condus-o era secţia de bază a întreprinderii, producând peste 60% din producţia totală a acesteia.1987–1988 Întreprinderea de aparate electrice de măsurat Timişoara
Proiectant principal
Am fost trecut în această muncă deoarece fratele meu a plecat fără aprobare din România socialistă şi s-a stabilit cu întreaga familie în Germania. Autorităţile au considerat că nu mai prezint garanţii morale să conduc alţi angajaţi.1988–1989 Întreprinderea de aparate electrice de măsurat Timişoara
Supervizor al producţiei de export
În această postură avizam, împreună cu organele Inspectoratului de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor (I.G.S.C.C.P.) întreaga producţie de aparate electrice de măsurat destinată exportului.
Din toate produsele avizate de mine nu am avut nici un lot respins de partenerii străini.

1990 Întreprinderea de aparate electrice de măsurat Timişoara
Proiectant principal
După evenimentele din decembrie 1989, producţia de export a Întreprinderii de Aparate Electrice de Măsurat a scăzut drastic, din acest motiv am revenit pe funcţia anterioară.
În perioada ianuarie – aprilie am fost detaşat la Federaţia Sindicatelor Libere din Banat, unde am făcut parte din Comitetul provizoriu care a elaborat documentele necesare reorganizării mişcării sindicale. În această postură am participat direct la înfiinţarea primelor sindicate în întreprinderile mari din Timişoara şi din judeţul Timiş – I.A.E.M., Electrotimiş, Spumotim, Electromotor, UMT, Mondial Lugoj, etc. Am editat un săptămânal al mişcării sindicale, intitulat Sindicatul bănăţean.

1990 Societatea comercială Agenda S.R.L. Timişoara
Redactor şef adjunct al săptămânalului Agenda
Încă din luna februarie am făcut parte din echipa care a demarat editarea săptămânalului Agenda, cel care în scurtă vreme a devenit publicaţia cea mai importantă din vestul ţării, având la ora aceasta un tiraj de circa 50.000 de exemplare.

1990 – 1991 Întreprinderea Eurotim Timişoara
Patron şi redactor şef al săptămânalului Mercur
În luna octombrie mi-am fondat propria întreprindere, care avea ca obiect principal de activitate editarea de publicaţii, principala fiind săptămânalul Mercur.
Publicaţia săptămânală Mercur avea ca profil informaţiile şi publicitatea gratuită.
În luna februarie 1991 am transformat publicaţia Mercur în săptămânalul Timişoara Magazin, realizat în proporţie de câte 50% cu S.C. Timişoara S.A.
În luna iunie s-a produs fuziunea dintre întreprinderea mea şi S.C. Timişoara S.A

1991 – 1996 Societatea comercială Timişoara S.A. Timişoara Vicepreşedinte şi director general adjunct
În urma fuziunii, am devenit acţionar la S.C. Timişoara S.A., iar Adunarea Generală a Acţionarilor m-a ales vicepreşedinte – director general adjunct.
Am organizat în 1996, la Timişoara, Zilele Europene ale Jurnaliştilor şi Presei de Limbă Franceză.

1996 – 2001 Societatea comercială Agenda S.R.L. Timişoara
Redactor şef adjunct al cotidianului Agenda zilei
În luna iunie 1996 m-am transferat la S.C. Agenda S.R.L. pentru a lansa un nou cotidian – Agenda zilei.
În 26 octombrie 1996 a apărut pe piaţă cotidianul Agenda zilei, care a ajuns ca din anul 1998 să fie cel mai citit ziar în Timişoara.

2001 – 2004 Societatea comercială LUXOR Computers SRL Timişoara
Administrator
În luna octombrie 2001 m-am transferat la SC Luxor Computers SRL, pentru a-mi sprijini familia, care este proprietara acestei întreprinderi.

2004 – 2008 Societatea comercială WEST TIPO International S.A Timişoara
Director general
Societatea comercială este componentă a Trustului de Presă Agenda şi are ca specific tipărirea ziarelor şi pliantelor publicitare. Producţia cuprinde tipărirea următoarelor publicaţii: Agenda cu suplimentele sale, Agenda Zilei, Libertatea, Click, Adevărul, Prosport, Cancan, Cronica de Sud-vest, Sud-vestul, 24 de ore, Informaţia Aradului, Fotbal-Vest, Sportul Bihorean, Actualitatea lugojană, Actual-vest şi altele.

Administraţie publică

2004 – 2008 Consiliul Local Moşniţa Nouă
Consilier; preşedinte al comisiei de specialitate nr. 2 – administrativă şi de urbanism
1 februarie 2008 – Primăria comunei Moşniţa Nouă
Viceprimar
19 iunie 2008 – 30 iunie 2016 – Primăria comunei Moşniţa Nouă
Primar11 noiembrie 2012 – Filiala Județeană Timiș a Asociației Comunelor din România (ACoR)
Președinte
31 octombrie 2012 – Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Vest
membru20 februarie 2013 – Asociația Comunelor din România (ACoR)
Secretar

15 iunie 2012 – Consiliul Local Moşniţa Nouă
Consilier

6 octombrie 2016 – Filiala Județeană Timiș a Asociației Comunelor din România (ACoR)
Președinte executiv

Educaţie

1975–1979 Institutul Politehnic Traian Vuia din Timişoara
Facultatea de Electrotehnică, secţia Reţele Electrice.
Nota 9 la examenul de stat.

Date personale

Născut în 16 septembrie 1952 la Timişoara

Stare civilă

Căsătorit, un copil

Limbi străine

Franceză ( bine, scris şi vorbit), maghiară (modest, vorbit), italiană (modest, vorbit), germană (modest, scris şi vorbit)

 

Lasă un răspuns